biologia – odpowiedzo

zadanie 7

Zastosowanie genetykiDziedzina
Wczesne wykrywanie chorób.Medycyna
Dostarczanie informacji o cechach ludzi pierwotnych.Archeologia
Otrzymywanie nowych odmian smakowych owoców.Rolnictwo
Uzyskiwanie odmian roślin odpornych na szkodniki.Rolnictwo
Leczenie chorób genetycznych, do tej pory nieuleczalnych.Medycyna

Strona  7

Zadanie 1

Deoksyryboza, zasada azotowa (adenina, guanina, cytozyna lub tymina), reszta kwasu fosforowego.

Zadanie 2

a) 

Ze względu braku  na rysunku końców 5ꞌ i 3ꞌ, poprawnymi odpowiedziami są sekwencje: GTTCA (czytana od góry) oraz ACTTG (czytana od dołu).

b)

  1. D
  2. C
  3. B
  4. A

Strona  7

Zadanie 1

Deoksyryboza, zasada azotowa (adenina, guanina, cytozyna lub tymina), reszta kwasu fosforowego.

Zadanie 2

a) 

Ze względu braku  na rysunku końców 5ꞌ i 3ꞌ, poprawnymi odpowiedziami są sekwencje: GTTCA (czytana od góry) oraz ACTTG (czytana od dołu).

b)

  1. D
  2. C
  3. B
  4. A

Dodaj komentarz