Geografia – pełne odpowiedzi do str 16

Zadanie 1

 1. Geografia społeczno-ekonomiczna
 2. Geografia
 3. Geografia fizyczna

Zadanie 2

Zadanie 3

Tytuł mapy: Europa- ukształtowanie powierzchni

Informacje:

 1. Granice państw
 2. Zróżnicowanie powierzchni
 3. Równoleżniki lub południki

Strona 5

Zadanie 4

Rzeczywisty kształt Ziemi to elipsoida / geoida

Różnica między długością promienia równikowego a długością promienia biegunowego wynosi 210 km / 21 km

Zadanie 5

 1. Dowodem na kulistość Ziemi jest jej opłynięcie przez wyprawę Ferdynanda Magellana.
 2. Obserwacje z satelit.
 3. Cień widoczny na księżycu mający kształt koła.

Strona 6

Zadanie 1

Zadanie 2

 1. Wszystkie południki mają taką samą długość. P
 2. Układ południków i równoleżników na globusie to siatka geograficzna. P
 3. Najdłuższym równoleżnikiem jest zwrotnik Raka.
 4. Południki położone na półkuli wSchodniej oznaczamy symbolem W. F

Strona 7

Zadanie 3

a)

 1. 60°N , 60°W
 2. 20°S , 40°W
 3. 30°N , 60°E
 4. 10°N , 10°E

b)

 1. Wszystkie punkty leżą na tej samej półkuli
 2. Punkty 1 i 3 leżą na tym samym południku.
 3. Punkty znajdujące się na półkuli północnej i półkuli wschodniej są położone na lądzie.
 4. Punkt 4 znajduje się najbliżej bieguna południowego.

c)

Afryka

Strona 8

Zadanie 4

B – 38°S , 107°W

Punkt B leży na 38 stopniu szerokości geograficznej południowej oraz na 107 stopniu długości geograficznej zachodniej.

C – 15°S , 109°E

Punkt C leży na 15 stopniu szerokości geograficznej południowej oraz na 109 stopniu długości geograficznej wschodniej.  

Zadanie 5 

Madryt – 40°25’N, 3°40’W

Madryt leży na 40 stopniu i 25 minucie szerokości geograficznej północnej oraz na 3 stopniu i 40 minucie długości geograficznej zachodniej.  

El Paso – 31°50’N, 106°25’W

El Paso leży na 31 stopniu i 50 minucie szerokości geograficznej północnej oraz na 106 stopniu i 25 minucie długości geograficznej zachodniej.  

Zadanie 6

 1. zachód
 2. północ
 3. południe
 4. wschód

Strona 9

Zadanie 7

A.

Nazwa miejsca: Charbowo

B.

Nazwa miejsca: Rąbki

Strona 10

Zadanie 1

Obraz powierzchni Ziemi lub jej fragmentu przedstawiony na płaszczyźnie w pomniejszeniu i za pomocą umownych znaków to

 1. legenda
 2. mapa
 3. globus
 4. geoida

Zadanie 2

 1. legenda
 2. skala
 3. siatka kartograficzna
 4. treść mapy 

Zadanie 3

Skala liczbowaSkala mianowanaPodziałka liniowa

1:2 500 000
 1 cm – 25 km

1:350 000

1 cm – 3,5 km

1:750 000 000

1 cm – 750 km

1:300 000 000

1 cm – 3000 km

Zadanie 4

C → A → D → B

Strona 11

Zadanie 5555555555555555 i 66666666666

ZROBIC        

Strona 12

Zadanie 7

a)

 1. 550 m n.p.m.
 2. 575 m n.p.m.
 3. 700 m n.p.m.

b)

Obliczenia:

700 m – 450 m = 250 m

778 m – 525 m = 253 m

Odpowiedź: Wysokość względna punktu C mierzona od podłoża wynosi 250 m. Wysokość względna punktu E mierzona względem szczytu wynosi 253 m. 

c)

Strona 13

Zadanie 8

Strona 14

Zadanie 1

 1. I – 7°N, 10°W
 2. II – 15°N, 9°E
 3. III – 25°N, 17°E
 4. IV – 15°S, 29°E

Zadanie 2

 1. Mumbaj leży na południowym / wschodnim / zachodnim wybrzeżu Półwyspu Indyjskiego.
 2. Odległość w terenie w lini prostej między Mumbajem a Kolkatą wynosi około 100 km / 550 km / 1620 km. 

Strona 15

Zadanie 3

Współrzędne geograficzne Miami wynoszą A / B

Na półkuli północnej znajduje się zwrotnik C / D

Na zachód od półwyspu Floryda znajduje się E / F

Zadanie 4

Mapa turystyczna wykonana jest w skali 

 1. 1:500 000.
 2. 1:50 000.
 3. 1:25 000.
 4. 1:250 000.

Zadanie 5

1Wysokość bezwzględna punktu B wynosi 700 m n.p.m.PF
2Punkt A znajduje się 400 m niżej niż punkt B.PF
3Wysokość bezwzględna punktu A wynosi 250 m n.p.m.PF
4Punkt C jest położony około 140 m wyżej niż punkt B.PF

(Kolorem zielonym zaznaczono poprawne odpowiedzi)

Strona 16

Zadanie 1

a)

Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja

b)

W podpunkcie a) ciągłą linią podkreśl “Niemcy”, a przerywaną “Litwa”

c)

 1. Jastrzębia Góra, Gwiazda Północy 
 2. Szczyt Opołonek
 3. Zakole Bugu koło Hrubieszowie
 4. Zakole Odry koło Osinowa Dolnego

d)   322 575 km²

Dodaj komentarz