Historia

Rozdział 1

Europa po kongresie wiedeńskim

Strona 4

Zadanie 1

powrót  Napoleona do Francji

utworzenie świętego przymierza

bitwa pod Waterloo

zesłanie Napoleona na wyspę Elbę

otwarcie obrad kongresu wiedeńskiego

Zadanie 2

Zasada restauracji oznaczała, że trony państw  państw europejskich

 1. obsadziły dynastie wskazane przez mocarstwa na kongresie wiedeńskim.
 2. objęły nowe dynastie wybrane z woli narodów zgodnie z ideami oświecenia.
 3. znalazły się na rękach dynastii obalonych przez rewolucję francuską i Napoleona.
 4. zachowali władcy mianowani przez Napoleona po zaakceptowaniu ładu wiedeńskiego.

Zgodnie z zasadą legitymizmu władza monarchów

 1. pochodziła z boskiego nadania.
 2. została ustanowiona przez naród.
 3. wynikała z zapisów konstytucji.
 4. była skutkiem umowy społecznej.

Zasada równowagi europejskiej powodowała, że

 1. żadne mocarstwo europejskie nie domagało się zdobyczy terytorialnych.
 2. jedno imperium – Wielka Brytania – decydowało o sprawach całej Europy.
 3. każdy naród mógł samodzielnie utworzyć własne niepodległe państwo.
 4. żadne państwo europejskie nie mogło osiągnąć przewagi nad pozostałymi.

Zadanie 3

Rzeczpospolita Krakowska

Strona 5

Zadanie 4

 1. c)

Strona 6

Zadanie 1

Kongres wiedeński zakończył się uroczystą ceremonią zamknięcia obrad, w której brali udział jego wszyscy uczestnicy. F

Najważniejsze decyzje kongresu wiedeńskiego zapadały w wąskim gronie przywódców mocarstw. P

Książę Adam Jerzy Czartoryski podczas negocjacji w Wiedniu reprezentował Francję. F

Podczas obrad kongresu Wielka Brytania dążyła do osłabienia Rosji i Francji poprzez wspieranie Królestwa Pruskiego. P

Zadanie 2

 1. Wiedeń poprzez swoje centralne położenie i wydarzenia kulturalne stanowił wówczas serce Europy.
 2. Wiedeń był miastem dwukrotnie okupowanym przez Napoleona.
 3. Miasto miało arystokratyczny charakter w przeciwieństwie do innych stolic Europy.

Strona 7

Zadanie 3

Przywódcy państw zamiast podejmować ważne decyzje, woleli

Dodaj komentarz