Język angielski – ćwiczenia

  1st / 2nd  CONDITIONAL

I

1.She will visit you if you …………. her.  ( invite )

2.If I …….. you, I would send for a doctor.  ( be )

3.We will play football if the weather ……… good.   ( be )

4.He will be a good student if he ……….. more.  ( learn )

5.They would go on holiday if they ……. money.  ( have )

6. What …..you ……….. if he used your computer ?  (do )

7. Someone  …… your car if you leave it here. ( steal )

8. She will be angry if you ……… to the party. ( not come )

9. The fridge …….. empty if they eat everything. ( be )

10 He would clean your room if you ……… him Ł 5.  ( give )

11.I would buy these shoes if they ……. smaller.  ( be )

12.You ……… so many mistakes if you worked more slowly.  ( not make )

13. I will give you something to drink if you ……….. thirsty.  ( be )

14.If magazines ……… cheaper, we would buy them more often.  ( be )

15.If she  …….. on time, we will start the meeting. ( come )

16.He will go there  if he ………… anything else to do. ( not have )

17. I ……… the soup if you bought the vegetables.  ( cook )

18. We would open the window if it  …….. so windy today. ( not be )

19. We could wash the clothes if the washing machine ………….. ( not break down )

20. If you ……… so many sweets, you wouldn’t be so fat. ( not eat )

21. Things would be different if you ……….. me. ( understand )

22.He would be a better athlete if he ………. more.  ( practise )

23. She will have her own vegetables if she ………… in the garden.  ( work )

24. If he ……… a toothache, he will have to go to the dentist.  ( have )

II

 1. Jeśli on nie przyjdzie na stację, pojedziemy bez niego.
 2. Zrobiłabym to ciasto, gdybyś przyniósł mąkę i cukier.
 3. Umyję okna, jeśli pogoda będzie ładna.
 4. Obejrzę ten film, jeśli on nie zacznie się zbyt późno
 5. Gdzie pojechalibyście, gdybyście mieli wakacje ?
 6. Ona będzie zmęczona, jeśli zrobi to wszystko.
 7. Pójdziemy do parku, jeśli nie będzie padać deszcz.
 8. Kupiłabym samochód, gdybym miała prawo jazdy.
 9. Ten pokój będzie ponury, jeśli pomalujesz go na brązowo.
 10. Co zrobilibyście, gdyby on nie oddał tych pieniędzy ?
 11. Czy byłbyś zły, gdyby on nie powiedział wam prawdy ?
 12. Czy byłbyś zadowolony, gdybym znalazł twoje okulary ?
 13. On przeziębi się, jeśli nie zmieni tych mokrych ubrań.
 14. Na twoim miejscu wziąłbym te lekarstwa.
 15.  Co się stanie, jeśli nie zdam tego egzaminu  ?
 16. Zetnę trawę, jeśli skończę pracę domową przed szóstą.
 17. Czy oni przyjdą na to przyjęcie, jeśli ona wyśle im zaproszenia ?
 18. Ten sweter skurczy się, jeśli wypierzesz go w gorącej wodzie.
 19. On złamie sobie nogę, jeśli będzie chodził po tym lodzie.

Dodaj komentarz