Religia

Strona 5

Zadanie 1

Wersja 1

Szczęśliwy jest ten, kto wierzy w Pana Boga, chodzi jego scieżkami, ufa mu. Wie, że zawsze może szukać u niego schronienia.

Wersja 2

Szczęście jest tam gdzie jest dobry Pan. Szczęśliwi ludzie są tam gdzie jest Bóg. Dobro znajdzie ten kto szuka słowa Bożego.

Wersja 3

Kto chodzi drogami Pana Boga zważa na jego słowo, ufa mu może się nazwać szczęśliwym człowiekiem.

Zadanie 2

pieniądze

modne ubranie

kochająca się rodzina

przyjaźń z Bogiem

powodzenie

zdrowie ciała i ducha

miłość ukochanej osoby

sława

Strona 6

Zadanie 1

Wersja 1

Eden oznacza ogród rozkoszy. Miejsce najwyższej szczęśliwości. Liczna roślinność i źródła wody były znakiem bogactwa i szczęśliwego życia.

Wersja 2

Eden był miejsce gdzie człowiek mógł przebywać z Bogiem, który jest źródłem dobra, miłości i szczęścia. Bóg w swojej dobroci stworzył raj dla człowieka.

Wersja 3

W ogrodzie rozkoszy jakim był Eden człowiek mógł zaznać najwyższego szczęścia- spotkać się ze swoim twórcą. Ogród był miejscem bogactwa, dobra miłości i szczęśliwego życia.

Zadanie 2

Wersja 1

Bóg daje nam szczęście, miłość dobroć, lecz tylko od nas zależy czy skorzystamy z tych wszystkich dobrodziejstw.

Wersja 2

Stwórca otwiera przed nami nowe horyzonty, otwiera nasze serca. Bóg dał nam wolną wolę dlatego to od nas zależy czy skorzystamy z wielkich możliwości jakich nam daje wiara.

Wersja 3

Gdy wierzymy w Boga, utrwalamy wiarę, pomagamy innym stajemy się szczęśliwi. Stwórca sprawia nam radość gdy my jesteśmy Mu mili. 

Strona 7

Zadanie 1 

Wersja 1

Wolność to zakorzeniona w rozumie i woli postawa umożliwiająca poszukiwanie i poznawanie Boga.

Wersja 2

Wolność to dana przez Boga możliwość dokonywania samodzielnych wyborów i decydowaniu o sobie i swoich czynach.

Wersja 3

Wolność to wartość, którą obdarzył nas Bóg, nie jest ona bezgraniczna, gdyż stwórca pragnie stworzyć Królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju.

Zadanie 2

Niewola: władza, pieniądz nieokiełznana przyjemność, decydowanie o dobru i złu

Wolność: miłość, dobro, prawda, godność

Strona 8

Zadanie 1

Wersja 1

Kościół to zgromadzenie ludu o charakterze chrześcijańskim.

Wersja 2

Kościół to wspólnota religijna ludzi, którzy chcą nieść dobro, pomoc i chronić świat od złego.

Wersja 3

Kościół żyje Słowem i Ciałem Chrystusa, który tworzą ludzie pełni dobra, godności i miłości.

Dodaj komentarz