Strona 8 rozwiązania do zeszytu ćwiczeń puls życia 8

Zadanie 3

Odcinek DNA, który zawiera informację o określonej cesze organizmu: gen

Charakterystyczny dla gatunku chromosomów: kariotyp

Zadanie 4

1.2.3.
chromosom chromatynapodwójna helisa DNA

Zadanie 5

Budowa cząsteczki
Nazwa kwasu nukleinowegoKwas DNAKwas RNA
Cechy kwasu nukleinowegoB,D,FA,C,E
Funkcja kwasu w komórce12
Oznaczenie próbkiAdenina (A) [%]Guanina (G) [%]Cytozyna (C) [%]Tymina (T) [%]
1.12383812
2.27232327
3.10404010

Dodaj komentarz