Biologia liceum odpowiedzi (sprawdź czy dobrze wykonałeś swoje zadania)

Numer zadaniaOczekiwana odpowiedź
2.1. Skład chemiczny organizmów. Makro- i mikroelementy
1.Stwierdzenie nie jest prawdziwe. Atomy węgla wchodzą nie tylko w skład związków organicznych, lecz także nieorganicznych, takich jak: tlenki węgla czy kwas węglowy i jego sole.
2.  Związki nieorganiczne Związki organiczne woda, sole mineralne kwasy nukleinowe, lipidy, węglowodany, białka
3.pierwiastek, związek chemiczny, komórka, tkanka, narząd, układ narządów, organizm
4.A 3, B 1, C 2
5.Pierwiastki chemiczne makroelementy mikroelementy węgiel, potas, siarka, wodór, magnez, fosfor, azot, sód, tlen, wapń, chlor żelazo, jod, miedź, fluor, kobalt
6.fosfor, chlor, miedź, fluor, jod, kobalt, wapń
7.F, F, P, P
8.1. wodór, 2. fluor, 3. miedź, 4. kobalt
2.2. Znaczenie wody dla organizmów
1.F, P, P, F
2.Przykładowe odpowiedzi (trzy spośród podanych):
– aktywność organizmu,
– środowisko życia,
– stan zdrowia,
– etap rozwoju.
3.  Właściwość wody Znaczenie dla organizmów Wysokie ciepło parowania Umożliwia organizmom termoregulację. Duże napięcie powierzchniowe Pozwala niewielkim organizmom utrzymywać się na powierzchni wody. Duże ciepło właściwe Chroni organizmy przed nagłymi zmianami temperatury otoczenia i umożliwia utrzymanie stałej temperatury ciała. Dobry rozpuszczalnik Umożliwia zachodzenie reakcji chemicznych i transport różnych związków chemicznych. Gęstość zależna od temperatury Sprawia, że organizmy wodne mogą przetrwać zimę pod powierzchnią lodu.
4.Właściwość wody: duże napięcie powierzchniowe.
5.Właściwości wody mają duże znaczenie dla organizmów. Na przykład dzięki temu, że woda w temperaturze 4°C ma najmniejszą / największą gęstość, organizmy wodne mogą przetrwać zimę pod powierzchnią lodu. Woda, jako dobry rozpuszczalnik, umożliwia też transport substancji odżywczych / ochładzanie organizmu. Z kolei dzięki dużemu ciepłu właściwemu / wysokiemu ciepłu parowania woda odgrywa dużą rolę w ochronie organizmów przed nagłymi zmianami temperatury.
6.a) Przykładowe odpowiedzi:
– Zalecane dzienne spożycie wody zależy od płci i etapu rozwoju człowieka (wieku).
– Wartość zalecanego dziennego spożycia wody jest najniższa dla niemowląt, a najwyższa dla mężczyzn.
– Mężczyźni powinni dziennie spożywać więcej wody niż kobiety.
b)
Odp_KPU_R2L2_2_6b

2.3. Węglowodany – budowa i znaczenie
1.  Rodzaj cukrów Nazwa cukru Cechy charakterystyczne Cukry proste
(monosacharydy)
glukoza • Jest podstawowym źródłem energii dla komórek.
• Wchodzi w skład większości dwu- i wielocukrów. fruktoza • Może się przekształcać w glukozę, dlatego stanowi dodatkowe źródło energii dla komórek.
• Wchodzi w skład sacharozy. galaktoza • Jest składnikiem laktozy oraz niektórych wielocukrów.
• Stanowi źródło energii dla komórek. deoksyryboza • Jest składnikiem DNA. ryboza • Jest składnikiem RNA. Dwucukry
(disacharydy)
maltoza • Jest wykorzystywana do produkcji piwa. laktoza • Jest składnikiem mleka ssaków.
• Stanowi źródło energii dla komórek. sacharoza • Jest główną formą transportową cukrów roślin.
• Jest wykorzystywana przez człowieka jako substancja słodząca. Wielocukry (polisacharydy)   skrobia • Stanowi materiał zapasowy m.in. u roślin. glikogen • Stanowi materiał zapasowy u zwierząt i grzybów. celuloza • Buduje ścianę komórkową roślin. chityna • Buduje ścianę komórkową grzybów i szkielet zewnętrzne stawonogów.
2.Odp_KPU_R2L2_3_2
3.F, P, F, F
4.Dwucukry: laktoza, sacharoza, maltoza.
Wielocukry: skrobia, glikogen, celuloza.
5.Funkcja energetyczna: na przykład glukoza, fruktoza, skrobia, sacharoza, maltoza, laktoza, glikogen.
Funkcja zapasowa: skrobia, glikogen.
Funkcja budulcowa: celuloza, chityna, ryboza, deoksyryboza.
6.a) Odczynniki Fehlinga I i II: glukoza. Płyn Lugola: skrobia.
b) Przykładowe odpowiedzi: – Które węglowodany obecne są w jabłku, a które w bulwie ziemniaka?
– Czy w bulwie ziemniaka i w jabłku występują glukoza, fruktoza i skrobia?
c) Przykładowe odpowiedzi:
– W bulwie ziemniaka występuje skrobia, a w jabłku występuje glukoza lub fruktoza. – W bulwie ziemniaka występuje skrobia, a w jabłku obecne są glukoza i fruktoza.
2.4. Białka – budulec życia

Dodaj komentarz