Fizyka – zadania z dynamiki

  1. Samolot podczas lądowania hamuje na pasie lotniska z opóźnieniem a1=435m/s2 pod wpływem siły hamulców F1=2550 kN. Oblicz, jaką dodatkową siłą wsteczną muszą działać silniki, aby opóźnienie wynosiło a2=56m/s2.
  2. Samochód o masie m=67 kg ruszył z miejsca i osiągnął w ciągu t=10 s prędkość V=24m/s. Oblicz działającą na niego siłę.
  3. Skrzynia o masie m = 100 kg pod wpływem siły Fxporusza się po torze poziomym z przyspieszeniem a=7m/s2. Zakładając, że siła oporu wynosi Ft = 858 N, oblicz wartość siły Fx.
  1. Statek o masie m = 23445kg porusza się po jeziorze ruchem jednostajnym. Śruba napędowa działa siłą F=10 070 N. Opisz i narysuj wszystkie siły działające na statek.
  2. Na ciało wzdłuż jednej prostej działają siły o wartościach 1N, 4N, 13N. Wektory wszystkich sił leżą na jednej prostej (mają ten sam kierunek, ale mogą mieć przeciwne zwroty). Oblicz jakie wartości może mieć siła wypadkowa. Przedstaw to graficznie.
  3. Wypadkowa dwóch sił skierowanych wzdłuż prostej i mających zgodne zwroty ma wartość 100N. Jedna z sił składowych ma wartość 35N. Oblicz wartość drugiej siły składowej. Przedstaw to graficznie.

Dodaj komentarz