Squick

Strona 79 | W centrum uwagi 1 | Klasa 1 | Liceum

Wiedza o społeczeństwie Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń 1 klasa liceum | W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy | Strona 79 Zadanie 1 a) – Prawo i Sprawiedliwość, – Koalicja Obywatelska, – Sojusz Lewicy Demokratycznej, – Polskie Stronnictwo Ludowe, – Konfederacja Wolność i Niepodległość, – Mniejszość Niemiecka. b) – Prawo i Sprawiedliwość, – Koalicja […]

Strona 73 | W centrum uwagi 1 | Klasa 1 | Liceum

Wiedza o społeczeństwie Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń 1 klasa liceum | W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy | Strona 73 Zadanie 1 Katolicyzm: – Kościół rzymskokatolicki – Kościół greckokatolicki Protestantyzm: – Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP (luteranie) – Kościół Zielonoświątkowy w RP Prawosławie: – Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny  – Wschodni Kościół Staroobrzędowców w RP […]

Strona 67 | W centrum uwagi 1 | Klasa 1 | Liceum

Wiedza o społeczeństwie Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń 1 klasa liceum | W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy | Strona 67 Zadanie 5 Zadanie indywidualne Zadanie 6 Zadanie indywidualne Zadanie 7 a) „Robienie czegoś z kimś” polega na tym, że w jakieś zadanie angażują się obydwie strony, a „robienie czegoś dla kogoś” wiąże się […]

Strona 66 | W centrum uwagi 1 | Klasa 1 | Liceum

Wiedza o społeczeństwie Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń 1 klasa liceum | W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy | Strona 66 Zadanie 1 a) Odsetek organizacji pozarządowych na wsiach i we wskazanych rodzajach miast jest zbliżony do odsetka zamieszkującej ich ludności. Na wsiach mieszka 40% osób, a organizacje pozarządowe zarejestrowane na wsiach stanowią 33% […]

Strona 65 | W centrum uwagi 1 | Klasa 1 | Liceum

Wiedza o społeczeństwie Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń 1 klasa liceum | W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy | Strona 65 ? 32% respondentów uważa, że NGO są finansowane ze zbiórek, w rzeczywistości zbiórki odpowiadają za stosunkowo mały odsetek przychodów takich organizacji. 24% myśli, że organizacje pozarządowe utrzymują się przede wszystkim z 1% podatku, […]

Strona 62 | W centrum uwagi 1 | Klasa 1 | Liceum

Wiedza o społeczeństwie Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń 1 klasa liceum | W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy | Strona 62 ? (PRZYKŁADOWE PROPOZYCJE, wybierz 1 z kilku podanych w danym punkcie) § 4. b)  – organizowanie wycieczek szkolnych, – organizowanie wydarzeń kulturalnych, – organizowanie konkursów dla uczniów o tematyce kulturowej i patriotycznej. § […]

Strona 58 | W centrum uwagi 1 | Klasa 1 | Liceum

Wiedza o społeczeństwie Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń 1 klasa liceum | W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy | Strona 58 Zadanie 1 Zadanie indywidualne Zadanie 2 Potrzeba społeczna – potrzeba, której jednostka nie jest w stanie spełnić bez udziału innych ludzi. Rola społeczna – reguły postępowania wynikające z oczekiwań otoczenia wobec jednostki zajmującej określone […]

Strona 55 | W centrum uwagi 1 | Klasa 1 | Liceum

Wiedza o społeczeństwie Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń 1 klasa liceum | W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy | Strona 55 Zadanie 4 (PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE) Uważam, że różnice między Polską, a krajami zachodnimi wciąż są duże, aczkolwiek wejście Polski do Unii Europejskiej ułatwiło proces ujednolicania standardów. Oprócz tego UE finansuje wiele programów rozwoju dla […]