Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 3

a)

A. 2

B. 1

C. 3

b)

mocznik, erytropoetyna, amoniak

c)

1. w trakcie przeszczepu nerki

2. zaawansowana niewydolność nerek

Zadanie 4

a)

W trakcie zastoju moczu rozpuszczone w nim substancje mineralne mogą ulec wtrącaniu i powstają złogi.

b)

glukoza, bilirubina, krwinki czerwone, urobilinogen, ciała ketonowe

© squick.pl