Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

Opis

Fermentacja mleczanowa

Fermentacja alkoholowa

W jej wyniku powstaje kwas mlekowy.

X

 

W jej wyniku powstaje etanol.

 

X

Zachodzi w mięśniach szkieletowych zwierząt w sytuacji, kiedy brakuje tlenu.

X

 

Zachodzi w czerwonych krwinkach ssaków.

X

 

Przeprowadzają ją niektóre bakterie.

X

X

Przeprowadzają ją drożdże.

 

X

Zysk energetyczny tego procesu to dwie cząsteczki ATP.

X

X

W procesie tym glukoza ulega niecałkowitemu utlenieniu.

X

X

Jest to proces uzyskiwania energii bez udziału tlenu.

X

X

Zadanie 2

a)

b)

Zredukowane przenośniki elektronów w drugim etapie fermentacji zostają utlenione, co sprawia, że mogą one uczestniczyć w kolejnej glikolize.

© squick.pl