Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

Opis

Składnik pokarmowy

Są źródłem energii w okresie długotrwałego głodu.

białka

Ich utlenianie daje największą ilość energii.

lipidy (tłuszcze)

Stanowią podstawowe źródło energii.

cukry (węglowodany)

Zadanie 2

Substraty

Proces

Produkt

kwas mlekowy, glicerol i niektóre aminokwasy

glukoneogeneza

glukoza

glikogen

glikogenoliza

glukoza

glukoza

synteza glikogenu

glikogen

Zadanie 3

Opis

Glicerol

Kwas tłuszczowy

Jest substratem w glukoneogenezie.

X

 

Jest utleniany w mitochondrium do acetylo-CoA, który jest włączany do cyklu Krebsa.

 

X

Może być przekształcony do pirogronianu.

X

 

© squick.pl

You cannot copy content of this page