Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 6

Nazwy

Glikoliza

Reakcja pomostowa

Cykl Krebsa

Łańcuch oddechowy

substraty

glukoza

pirogronian

acetylo-CoA

O2, NADH, H+, FADH2

produkty

pirogronian, ATP, NADH, H+

acetylo-CoA, CO2, NADH, H+

ATP, CO2 ,NADH, H+, FADH2

ATP, H2

Zadanie 7

a)

Fermentacja alkoholowa zaszła w kolbie A, ponieważ zaobserwowano CO2.

b)

Drożdże

c)

Podczas fermentacji drożdże wytwarzają dwutlenek węgla, który spulchnia ciasto i powoduje wzrost jego objętości.

Zadanie 8

a)

Glukoneogeneza

b)

Na przykład: kwas mlekowy, aminokwasy, glicerol.

© squick.pl

You cannot copy content of this page