Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

Opis nr 1: Jest to obserwacja, ponieważ naukowcy nie wywierają wpływu na badane obiekty.

Opis nr 2: Jest to doświadczenie, ponieważ zmieniono jeden z czynników wpływających na wytwarzanie owoców przez poziomki.

Zadanie 2

a)

Jest to doświadczenie, ponieważ zmieniono czynnik (temperatura) wpływający na próbę badawczą.

b)

Wzrost temperatury przyśpiesza rozwój pleśniaka białego.

© squick.pl

You cannot copy content of this page