Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

Rodzaj cukrówNazwa cukruCechy charakterystyczne
Cukry proste
(monosacharydy)
glukoza• Jest źródłem energii dla komórek.
• Wchodzi w skład większości dwu- i wielocukrów.
fruktoza• Może się przekształcać w glukozę, dlatego stanowi dodatkowe źródło energii dla komórek.
• Wchodzi w skład sacharozy.
galaktoza• Wchodzi w skład laktozy
• Jest źródłem energii dla komórek.
deoksyryboza• Jest składnikiem DNA.
ryboza• Jest składnikiem RNA.
Dwucukry
(disacharydy)
maltoza• Jest wykorzystywana do produkcji piwa.
laktoza• Jest składnikiem mleka ssaków.
• Stanowi źródło energii dla komórek.
sacharoza• Jest główną formą transportową cukrów roślin.
• Jest wykorzystywana jako substancja słodząca.

Wielocukry 

(polisacharydy)

 

skrobia• Stanowi materiał zapasowy m.in. u roślin.
glikogen• Stanowi materiał zapasowy u zwierząt i grzybów.
celuloza• Buduje ścianę komórkową roślin.
chityna• Buduje ścianę komórkową grzybów i szkielet zewnętrzne stawonogów.

Zadanie 2

© squick.pl