Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

Podstawnik decyduje o właściwościach chemicznych aminokwasów.

Zadanie 2

Zadanie 3

Białka to związki organiczne / nieorganiczne zbudowane z mniejszych jednostek nazywanych aminokwasami. Białka proste / złożone składają się tylko z aminokwasów, natomiast białka proste / złożone z aminokwasów i części niebiałkowej, np. cukru, tłuszczu, kwasu nukleinowego czy jonu metalu. Białkiem prostym jest np. hemoglobina / albumina, natomiast do białek złożonych należy mioglobina / keratyna.

© squick.pl

You cannot copy content of this page