Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

Opisany obiekt nie jest organizmem, ponieważ obiekt nie ma budowy komórkowej, nie ma możliwości rozmnażania się, wzrostu i rozwoju.

Zadanie 2

(PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA)

– Uzyskanie metodą in vitro pierwszej trwałej hodowli ludzkich komórek. Ta hodowla pozwoliła na wykorzystanie tej metody w badaniach nad szczepionką przeciwko polio oraz nad mechanizmem infekcji HIV.

– Opracowanie modelu budowy przestrzennej DNA. To odkrycie umożliwiło zrozumieć jak działa mechanizm przekazywania informacji genetycznej.

– Uzyskanie insuliny wytworzonej dzięki inżynierii genetycznej w komórkach bakterii na podstawie ludzkiego genu. Pozwoliło to ludziom chorym na cukrzycę przyjmować insulinę ludzką, a nie zwierzęcą.

– Sklonowanie owcy Dolly z komórek dorosłego osobnika. Dzięki temu można poznać możliwości uzyskiwania identycznych pod względem genetycznym osobników.

– Poznanie sekwencji genomu człowieka. Dzięki temu łatwiejsze jest odkrywanie nowotworów i ich leczenie.

– Odróżnicowanie dojrzałych komórek do stadium embrionalnego. Pozwala na prowadzenie hodowli tkankowych in vitro, w których uzyskuje się narządy do przeszczepów

Zadanie 3

– Analiza DNA pozwala na zidentyfikowanie ofiary lub ustalenie tożsamości sprawcy przestępstwa.
– Wiedza z zakresu gatunków owadów oraz o ich stadiach rozwojowych jest przydatna do ustalania miejsca i czasu dokonania przestępstwa.

Zadanie 4

A. 1

B. 4

C. 2

© squick.pl