Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

1. P

2. F

3. P 

4. F

Zadanie 2

A. 1

B. 6

C. 2

D. 4

E. 6

Zadanie 3

© squick.pl