Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 7

Lp.OpisNazwa lipidów
1.Są zbudowane z alkoholu, którym jest glicerol, i kwasów tłuszczowychtłuszcze właściwe
2.Dzięki temu, że mają hydrofilowe głowy i hydrofobowe ogony, błona komórkowa tworzy na powierzchni komórki dwuwarstwę, stanowiącą granicę między komórką a otoczeniem.fosfolipidy
3.Są zbudowane z glicerolu, kwasów tłuszczowych i cukru.glikolipidy

Zadanie 8

a)

DNA – jest nośnikiem informacji genetycznej.

b) 

Pięciowęglowy cukier (deoksyryboza), zasada azotowa, reszta fosforanowa (V)

© squick.pl