Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

a)

b)

Opisy elementów

Nazwy elementów

Usztywnia błonę komórkową

cholesterol 

Stanowi barierę, która oddziela wnętrze komórki od środowiska zewnętrznego. 

dwuwarstwa lipidowa

Transportują substancje i odbierają sygnały ze środowiska zewnętrznego. 

białka błonowe

Odgrywa ważną rolę m.in. w rozpoznawaniu się komórek. 

płaszcz węglowodanowy 

c)

Przedstawiono budowę komórki zwierzęcej, ponieważ występuje w niej cholesterol, charakterystyczny dla tej komórki.

Zadanie 2

A. półpłynność

B. selektywność

C. asymetryczność

© squick.pl