Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 3

Na ilustracji przedstawiono dyfuzję ułatwioną / transport aktywny. Transport ten zachodzi zgodnie / niezgodnie z różnicą stężeń oraz wymaga / nie wymaga nakładu energii w postaci ATP. Substancja przemieszcza się z roztworu A / B do roztworu A / B, który jest hipertoniczny / hipotoniczny

Zadanie 4

a)

egzocytoza

b)

 

Rodzaj transportu

Wymaga nakładu energii

Jest zgodny z różnicą stężeń

Wymaga udziału białek błonowych

Transportowane substancje

Dyfuzja prosta

nie 

tak

nie

tlen, dwutlenek węgla

Dyfuzja ułatwiona

nie

tak

tak

glukoza, aminokwasy

Transport aktywny

tak

nie

tak

jony, głównie H

Zadanie 5

a)

Komórka została umieszczona w roztworze hipertonicznym, ponieważ doszło do plazmolizy na skutek wody. 

b)

© squick.pl

You cannot copy content of this page