Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

1. P

2. P

3. P

4. P

Zadanie 2

a)

Jąderko. Jego funkcją jest synteza cząsteczek rRNA.

b)

Pory jądrowe pozwalają na transport substancji z jądra do cytoplazmy i w przeciwnym kierunku.

c)

RNA, białka, DNA, tłuszcze, rybosomy

Zadanie 3

a)

b)

Histony. Wraz z DNA tworzą chromatynę oraz tym samym pozwalają na upakowanie chromatyny w jądrze komórkowym.

© squick.pl

You cannot copy content of this page