Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

Opis

O/D

Rodzaj czynnika

Badanie wpływu temperatury na kiełkowanie nasion grochu.

D

temperatura

Sprawdzanie, ile osobników spośród wszystkich roślin w parku miejskim należy do roślin nagonasiennych.

O

 –

Badanie masy ciała karaczanów w zależności od rodzaju spożywanego przez nie pokarmu.

D

rodzaj spożywanego pokarmu (pożywienie)

Określanie różnorodności roślin zielnych rosnących na łące.

O

 –

Badanie wpływu zasolenia gleby na wzrost rzodkiewki.

D

zasolenie gleby

Zadanie 2

Etap badań biologicznychOpisKolejność etapów
Sformułowanie hipotezyC3
ObserwacjaB1
Zweryfikowanie hipotezy za pomocą badańE4
Sformułowanie problemu badawczegoD2
Sformułowanie wnioskuA5

Zadanie 3

a)

Próba kontrolna to zakręcony słoik z niedojrzałym bananem w środku, pozostawionym tam na 7 dni w temperaturze pokojowej.

b)

Banan zmieni barwę na żółtą, ponieważ dojrzeje.

© squick.pl

You cannot copy content of this page