Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 6

A 4, B 2, C 1

Zadanie 7

1. F

2. F

3. P

Zadanie 8

a)

Mitozę przedstawiono na ilustracji A, ponieważ w wyniku procesu mitozy powstają dwie komórki, o takiej samej liczbie chromosomów, co komórka rodzicielska.

b)

Apoptoza

c)

Opis

Mitoza / Mejoza

Umożliwia wytwarzanie nowych komórek ciała i wzrost organizmów.

mitoza

Dzięki niej zwierzęta mogą się rozmnażać płciowo.

mejoza

Prowadzi do zróżnicowania genetycznego organizmów.

mejoza

© squick.pl