Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 3

a)

FAD jest przenośnikiem elektronów.

b)

Otocz kółkiem FADH2 

Zadanie 4

a)

Cykl metaboliczny: II.

Szlak metaboliczny: I.

b)

W czasie cykli metabolicznych jeden z produktów końcowych staje się substratem do pierwszej reakcji rozpoczynającej kolejny cykl, a szlaki metaboliczne przebiegają tylko w jednym kierunku.

Zadanie 5

1. P

2. P

3. P

4. F

© squick.pl