Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

Opis reakcji

Sposób regulacji reakcji

Enzym trawienny katalizuje reakcję wyłącznie w silnie kwaśnym pH.

zmiana warunków środowiska

Po przyłączeniu jonów Zn2+ enzym przybiera odpowiednią strukturę przestrzenną i może wiązać się z substratem.

przyłączenie aktywatora

Produkt ostatniej reakcji szlaku metabolicznego hamuje działanie enzymu przeprowadzającego pierwszą reakcję w tym szlaku.

ujemne sprzężenie zwrotne

Przyłączenie jonów ołowiu uniemożliwia wiązanie substratu w centrum aktywnym enzymu.

przyłączenie inhibitora

Kwas acetylosalicylowy, popularny lek przeciwgorączkowy, wpływa na enzym cyklooksygenazę przez nieodwracalne blokowanie działania jej centrum aktywnego.

przyłączenie inhibitora

Zadanie 2

a)

b)

Działanie aktywatora przedstawiono na schemacie A, ponieważ substrat może związać się z enzymem dopiero wtedy, gdy aktywator przyłączy się do enzymu w miejscu przyłączenia regulatora.
Działanie inhibitora przedstawiono na schemacie B, ponieważ substrat nie może związać się z enzymem, kiedy inhibitor przyłączy się do miejsca przyłączenia regulatora w enzymie.

© squick.pl

You cannot copy content of this page