Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 3

a)

b)

Sprzężenie zwrotne ujemne chroni komórkę przed niepotrzebną utratą energii podczas reakcji wymagających dużych jej nakładów. Zabezpiecza też komórkę przed niepotrzebnym nagromadzeniem się produktów reakcji.

Zadanie 4

Wykres A. Większość enzymów ulega denaturacji w temperaturze powyżej 40°C. Tracą wówczas właściwości katalityczne, przez co spada szybkość reakcji.

Zadanie 5

Enzym A ma wyższe powinowactwo do substratu, ponieważ reakcja szybciej osiągnęła maksymalną szybkość.

© squick.pl