Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

C,D

Zadanie 2

a)

Cukry znajdujące się w ścianie komórkowej bakterii stanowią dla organizmu człowieka antygen / przeciwciało. Na ilustracji oznaczono je literą A / B. Wywołują one w naszym organizmie odpowiednią reakcję odpornościową, polegającą na pobudzeniu limfocytów B do produkcji cząsteczek immunoglobulin / cytokin. Cząsteczki te są związkami białkowymi / tłuszczowymi i wykazują dużą / małą specyficzność względem patogenu.

b

Pod wpływem obecności antygenu limfocyty T aktywują się, a następnie łączą się z zakażonymi komórkami. Następnie wydzielają substancje powodującą apoptozę zakażonej komórki. Inny sposób walki układu odpornościowego to fagocytoza patogenów przez makrofagi.

Zadanie 3

Przedstawiono odporność wrodzoną. Polega ona na fagocytowaniu patogenów przez komórki żerne (makrofagi i granulocyty).

© squick.pl

You cannot copy content of this page