Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

Opis

CO2

H₂O

NH3

Powstaje tylko w trakcie przemian białek.

  

X

Jest usuwany jedynie w wydychanym powietrzu.

X

  

Powstaje w wyniku metabolizmu tłuszczów i białek.

X

X

 

Jest usuwany z moczem i potem, a także przez płuca.

 

X

 

Zadanie 2

a)

przemiana anaboliczna

b)

1. F

2. P

Zadanie 3

a)

b)

X – wyprowadza oczyszczaną krew z nerek

Y – doprowadza krew do nerek

© squick.pl