Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

Analiza wyników badań

Pacjent I

Pacjent II

Pacjent III

U tego pacjenta wyniki analizy moczu mogą świadczyć o cukrzycy.

 

X

 

Wyniki tego pacjenta sugerują odwodnienie organizmu.

X

  

Wyniki tego pacjenta mogą sugerować, że spożywa on pokarmy z substancjami bardzo zakwaszającymi mocz.

  

X

U tego pacjenta prawdopodobnie doszło do niewydolności nerek.

X

  

Wyniki tego pacjenta wskazują na żółtaczkę lub zapalenie wątroby.

  

X

Zadanie 2

a)

Zakażenia dróg moczowych częściej dotykają kobiety niż mężczyzn, ponieważ kobiety mają krótszą cewkę moczową.

b)

Nie powinno się przerywać pracy nerek. Dostarczanie małej ilości płynów doprowadzi do zaburzenia pracy nerek.

© squick.pl

You cannot copy content of this page