Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

Mózg

Pień mózgu

Móżdżek

Rdzeń kręgowy

A, C

D, F

B

E, G

 

Zadanie 2

a) b)

c)

1. P

2. P

3. F

© squick.pl