Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 3

a)

Ilustracja A przedstawia rdzeń kręgowy, a ilustracja B mózg, ponieważ w mózgu istota szara znajduje się na zewnątrz struktury, a istota biała – wewnątrz, w rdzeniu jest na odwrót.

b)

Istota szara: ciała komórek nerwowych

Istota biała: włókna nerwowe.

Zadanie 4

A. 3

B. 1

C. 4

Zadanie 5

Lewa półkula.

Zadanie 6

Objawy wskazują na uszkodzenia móżdżku.

© squick.pl

You cannot copy content of this page