Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

W skład ośrodkowego układu nerwowego wchodzi rdzeń kręgowy / wchodzą nerwy odchodzące od rdzenia kręgowego. Neurony / Komórki glejowe przekazują informacje w postaci impulsów nerwowych. Odbywa się to dzięki synapsie chemicznej, w której impuls nerwowy zazwyczaj
przechodzi z zakończenia aksonu / dendrytu jednej komórki do zakończenia aksonu / dendrytu kolejnej komórki nerwowej.

Zadanie 2

a)

Poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych acetylocholina obniża ciśnienie krwi.

b)

Acetylocholina wzmaga perystaltykę jelit, ponieważ pobudza mięśnie gładkie do skurczu.

c)

Na przykład: adrenalina, dopamina, serotonina.

Zadanie 3

D.

Zadanie 4

rdzeń kręgowy, kora mózgowa

© squick.pl

You cannot copy content of this page