Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 5

1. N

2. T

3. T

4. N

Zadanie 6

1. P

2. F

3. P

4. P

Zadanie 7

D, E

Zadanie 8

Na przykład:

-Utrzymywanie relacji z innymi ludźmi.

-Dbanie o zdrowy sen.

-Dbanie o aktywność fizyczną.

© squick.pl