Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

Receptory

Miejsca występowania receptorów

Rodzaje odbieranych bodźców

Fotoreceptory

Oczy 

bodźce świetlne

Mechanoreceptory

Uszy

bodźce mechaniczne

Termoreceptory

skóra, naczynia krwionośne

bodźce mechaniczne

Chemoreceptory

kubki smakowe

bodźce chemiczne

Nocyreceptory

różne narządy ciała

bodźce bólowe

Zadanie 2

a)

A. 4

B. 3

C. 1

b)

Liczne gruczoły śluzowe w spojówce odpowiadają za wytwarzanie śluzu, który nawilża i ochrania gałkę oczną.

Zadanie 3

a)

Pręciki.

b)

Oznaczenie literowe elementu oka

Nazwa elementu

Opis elementu

B

tęczówka

Znajduje się w przedniej części gałki ocznej i może

mieć różny kolor.

C

siatkówka

W jej skład wchodzą czopki i pręciki.

A

komora oka

Przestrzeń wypełniona płynem.

E

twardówka

Jest nieprzezroczystą, dominującą częścią błony

włóknistej gałki ocznej.

D

ciało rzęskowe

Łączy naczyniówkę z tęczówką.

© squick.pl

You cannot copy content of this page