Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 4

Sytuacja, w której oglądany przedmiot znajduje się daleko od oka, jest widoczna na ilustracji A / B. Przedstawia ona zdolność oka do adaptacji / akomodacji. Ostre widzenie przedmiotów znajdujących się blisko narządu wzroku odbywa się przy spłaszczonej / wypukłej soczewce. Soczewka ulega spłaszczeniu podczas skurczu / rozkurczu mięśnia rzęskowego.

Zadanie 5

1. P

2. P

3. P

© squick.pl