Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

1. F

2. P

3. P

Zadanie 2

A. i D.

Zadanie 3

a)

tkanka kostna, należy do tkanek łącznych podporowych

b)

A.

Zadanie 4

a)

tkanki łączne płynne

b)

Od normy odbiega zawartość glukozy, co może świadczyć o cukrzycy.

c)

1. stężenie soli mineralnych

2. temperatura ciała

3. poziom wody w organizmie

© squick.pl

You cannot copy content of this page