Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

a)

A. Narząd smaku znajduje się w jamie ustnej / nosowej.
B. Odczuwamy pięć / sześć podstawowych smaków.
C. Każdy kubek smakowy zawiera mechanoreceptory / chemoreceptory, które są wrażliwe na wszystkie / wybrane smaki odczuwane przez człowieka.

b)

Pobudzenie receptorów smaku wpływa pozytywnie na trawienie pokarmu, ponieważ kiedy receptory smaku są pobudzone następuje wzmożenie ruchów perystaltycznych przewodu pokarmowego.

Zadanie 2

Etapy powstawania wrażenia smakowego

Kolejność etapów

Wzbudzenie impulsu nerwowego.

4

Wniknięcie substancji do brodawki smakowej.

2

Analiza i interpretacja wrażeń smakowych w ośrodku smaku.

5

Rozpuszczenie substancji w ślinie.

1

Pobudzenie komórki smakowej.

3

 

Zadanie 3

a)

Po lewej: B

Po prawej: A

b)

B

© squick.pl