Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 4

a)

Jest to młoteczek, którego przeznaczeniem jest przenoszenie drgań z błony na kolejną kosteczkę słuchową.

b)

Wynika to z faktu, iż ucho środkowe jest połączone z gardłem trąbką słuchową.

Zadanie 5

A

Zadanie 6

a) Gruczoły śluzowe wytwarzają śluz, który umożliwia rozpuszczenie obecnych w powietrzu cząsteczek. Następnie te rozpuszczone substancje łączą się z błoną komórek węchowych. W ten sposób dochodzi do pobudzenia komórek węchowych, które przesyłają impuls nerwowy do mózgu, gdzie zapach zostaje zidentyfikowany w ośrodku węchu znajdującym się w korze mózgu.

b)

Informacja o pobudzeniu węchowym trafia również do struktur w mózgu odpowiedzialnych za emocje i procesy pamięciowe. Dlatego zapach cynamonu i goździków wielu osobom kojarzy się z okresem świątecznym, dzięki czemu odczuwają przyjemność.

Zadanie 7

Spożywanie ostrej papryki prowadzi do pobudzenia receptorów ciepła / bólu. Kubki smakowe znajdują się głownie na podniebieniu / języku. Pod wpływem fali dźwiękowej impuls nerwowy zostaje wzbudzony w uchu środkowym / wewnętrznym. Na ruchy obrotowe reagują receptory zlokalizowane w łagiewce i woreczku / kanałach półkolistych. Choroba lokomocyjna jest konsekwencją sytuacji, w której do mózgu docierają sprzeczne informacje z błędnika i narządu zmysłu smaku / z błędnika i narządu zmysłu wzroku.

© squick.pl