Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 3

a)

tężyczka, bóle kości i problemy z chodzeniem, uczucie mrowienia, podwyższenie poziomu wapnia
we krwi, odwapnienie kości

b)

W wyniku nadczynności przytarczyc wydziela się parathormon, który powoduje wzrost tężenia
wapnia we krwi, co może być przyczyną kamieni nerkowych.

Zadanie 4

A, C

Zadanie 5

a)

hałas, publiczne wystąpienie, konflikt rodzinny, sprawdzian, choroba

b)

Przysadka w sytuacji stresowej wydziela kortykotropinę, która pobudza nadnercza do wydzielania kortyzolu. Kortyzol mobilizuje organizm do podjęcia działania.

c)

D, E

© squick.pl