Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 4

W ścianach kanalików nasiennych znajdują się komórki macierzyste plemników, czyli spermatogonia / spermatydy. Z komórek macierzystych plemników, po podziale mitotycznym / mejotycznym, powstają komórki potomne zwane spermatocytami I rzędu. Komórki te są haploidalne / diploidalne i przechodzą mitozę / mejozę. W czasie tego procesu powstają spermatocyty II rzędu, które mają zredukowaną o połowę / taką samą liczbę chromosomów co komórka macierzysta. Następnie w wyniku różnicowania powstają spermatydy / plemniki.

Zadanie 5

a)

b)

A, C

Zadanie 6

a) 

b)

Akrosom zawiera enzymy, które pozwalają główce plemnika wniknąć do komórki jajowej.

c)

1n / n

© squick.pl