Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

Plemnik jest zdolny do zaplemnienia / zapłodnienia komórki jajowej. Proces ten polega na połączeniu się obu komórek, w czego wyniku powstaje zygota / zarodek. Zachodzi on w jajowodzie / macicy kobiety. W efekcie tego procesu niedojrzała komórka jajowa kończy pierwszy / drugi podział mejotyczny. Po wniknięciu do jej cytoplazmy główki / całego plemnika osłonka przejrzysta komórki jajowej staje się nieprzepuszczalna dla pozostałych plemników. Dzięki temu powstała komórka ma haploidalną / diploidalną liczbę chromosomów.

Zadanie 2

a)

Etapy

Kolejność etapów

Zapłodnienie

2

Implantacja zarodka

5

Owulacja

1

Powstanie blastocysty

4

Powstanie zygoty

3

b)

1. P

2. P

3. F

4. P

Zadanie 3

1. Picie alkoholu przez kobietę w ciąży może prowadzić do wystąpienia wad u płodu.

2. Picie alkoholu przez kobietę w ciąży może doprowadzić do poronienia.

© squick.pl