Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 3

Spermatogonia to komórki haploidalne / diploidalne. Ulegają one podziałom mitotycznym / mejotycznym, w których wyniku powstają spermatocyty I rzędu. Spermatocyt I rzędu podlega podziałowi redukcyjnemu, prowadzącemu do powstania męskich komórek rozrodczych w liczbie jedna /cztery.

Zadanie 4

1. F

2. F

3. F

4. F

© squick.pl

You cannot copy content of this page