Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

a)

Y

b)

Należy do połączeń ścisłych.

Zadanie 2

Rodzaj połączenia

Cyfra

Staw kulisty

4

Chrząstka pomiędzy żebrami a mostkiem

2

Szew

1

Staw zawiasowy

3

Zadanie 3

Krążek międzykręgowy bardzo ogranicza ruch, dlatego jego brak pomiędzy pierwszym a drugim kręgiem szyjnym umożliwia wykonywanie ruchu obrotowego.

Zadanie 4

Połączenia ściśle występujące w czaszce nadają jej sztywności, dzięki temu pełnią one funkcje ochronne dla narządów w niej zlokalizowanych.

© squick.pl