Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 3

a)

B.

b)

Zadanie 4

1. F

2. F

3. P

Zadanie 5

a)

Dzięki fizjologicznym krzywiznom kręgosłup może wytrzymywać duże obciążenia.

b)

Chrzęstno-kostna budowa nadaje wytrzymałość i elastyczność oraz zapewnia możliwość ruchów.

Zadanie 6

a)

kość piszczelowa

b)

łopatka, rzepka, kość promieniowa, kość strzałkowa, paliczki

c)

Jest to staw kulisty.

© squick.pl

You cannot copy content of this page