Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 3

a)

A. 3

B. 4

C. 1

D. 5

b)

Makroelement: potas

Mikroelement: żelazo

c)

sód

Zadanie 4

a)

krew

b)

wysokie ciepło właściwe

c)

Zbyt małe ilości wody prowadzą do zmniejszenia elastyczności skóry, trudności w mówieniu, bólu mięśni, utraty przytomności i sił fizycznych.

© squick.pl