Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

a)

A. żołądek – 4

B. jelito grube – 6

C. jelito cienkie – 5

b)

wykonywanie ruchów perystaltycznych 

Zadanie 2

a)

Przełyk ma budowę długiej, prostej, silnie umięśnionej rury. Taka budowa pozwala na sprawne przesuwanie pokarmu do żołądka.

b)

Nazwa chrząstki: nagłośnia

Rola chrząstki: zamyka wejście do dróg oddechowych podczas przełykania. 

Nazwa narządu: krtań

c)

Nazwa elementu: język

© squick.pl