Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 3

a)

b)

1. brak jądra komórkowego

2. obecność hemoglobiny

c)

Spadek / wzrost wartości pH powoduje przyspieszenie uwalniania tlenu przez oksyhemoglobinę. Natomiast wyższa / niższa temperatura w tkankach ułatwia oddawanie przez nią tlenu.

Zadanie 4

a)

Hemoglobina wiąże się z tlenem nietrwale, ponieważ gdyby to wiązanie było trwałe nie mogłoby dojść do wymiany gazowej.

b)

hem

Zadanie 5

Twierdzenie to jest prawdziwe, ponieważ wraz ze spadkiem tlenu w powietrzu zmniejsza się jego ilość dostarczana do organizmu, występuje niedotlenienie, które powoduje te schorzenia. 

© squick.pl