Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

a)

Znaczenie nabłonka: oczyszczanie, filtrowanie wdychanego powietrza.

Nazwa odcinka: jama nosowa

b)

c)

Dzięki pęcherzykowatej budowie, powierzchnia płuc jest kilkukrotnie zwiększona, umożliwia to znacznie sprawniejszą wymianę gazową

Zadanie 2

Faza 1.

Faza 2.

A,C,F,G,J

B,D,E,H,I

© squick.pl

You cannot copy content of this page