Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 3

1. dwutlenek węgla

2. tlenek węgla

3. tlen

4. dwutlenek węgla

Zadanie 4

a)

Litera: B

Nazwa choroby: Przewlekła obturacyjna choroba płuc

b)

krtań, oskrzela, tchawica, płuca

c)

1. Palenie papierosów

2. Zanieczyszczenie powietrza

Zadanie 5

Śluz nawilża wdychane powietrze.

© squick.pl